Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Салаш

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Салаш се намира на около 50 km юг-югозападно от областния център Видин и 13 km западно от общинския център Белоградчик, на около 3 km източно от границата със Сърбия. Разположено е в защитеното от ветровете долинно понижение в подножието на Стара планина между Светиниколската планина – от юг и запад, планинския рид Ведерник – от изток и планината Бабин нос от Западния Предбалкан – от север. Около Салаш се издигат върховете Ведерник (1124 m) – от изток, Жребче (1373 m) – от югозапад, Чуменски връх (771 m) – от запад, Царовица (800 m) – от север, Малка глама (717 m) и Коритска глама (925 m) – от север-северозапад. Релефът е по-отворен на северозапад към местността „Корито“ и прохода към границата, на североизток по долината на протичащата през селото Салашка река, както и на югоизток.

През Салаш минава третокласният републикански път III-1102, който на изток води през село Граничак и кръстопът с третокласния републикански път III-1401 към град Димово. Път III-1401 на югоизток от кръстопътя „Филипови кошари“ води към Белоградчик. На северозапад от Салаш път III-1102 води към Белоградчишкия проход (Кадъ̀ боаз) на границата със Сърбия, по посока на сръбското село Ново Корито (към 2020 г. пътят не е цялостно изграден).

Още римляните са открили и използвали това място за живот. И в днешно време при разкопаване понякога все още излизат парчета от тухли и керамични съдове от римско време. Тогава през прохода „Кадъ̀ Боаз“ е минавал римски път от пристанищата по Дунава към Ниш и Западна Европа. В местността „Анище“, на около 1,5 km източно от село Граничак, между пътя и реката, археолози откриват основите на римска пътна станция. През средните векове близо до селото е имало крепост и лятна резиденция на видинският цар Иван Срацимир. Първите писмени сведения за населеното място в района на прохода датират от 1455 г.

Всяко лято на Белоградчишкия проход, в местността „Корито“ между селата Салаш и Ново Корито, Сърбия, границата между България и Сърбия се отваря и се провежда най-големия международен събор на Балканите. Събитието датира от 1925 година, като нашите предци го свързват със Свети великомъченик Прокопий. Това е единственият събор на българо-сръбската граница и по традиция се отбелязва всяка година в предпоследната събота и неделя на месец юли.

Съборът се провежда след подписването на официално споразумение за провеждането му от смесената българо-сръбска комисия. Организатори на събитието са общините Белоградчик и Княжевац. Уточнява се културната програма, привеждането на терена и пътната инфраструктура в необходимия им вид, захранването с питейна вода, електроенергия, медицинско осигуряване, противопожарна защита и други дейности.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0877875961

https://www.livechatalternative.com/