Международно сътрудничество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Сътрудничеството между общините, в т.ч. и международното, се осъществява на основата на подписано споразумение за сътрудничество, което се одобрява от общинския съвет.