Председателство

Боян Минков

Председател

email: obs@belogradchik.egov.bg

Тодор Цеков

Заместник председател

email: obs@belogradchik.egov.bg