Побратимени градове

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 31.05.2021

Дубно, Украйна                                                                                       

Герб на град Дубно                                                     

 

Княжевац, Сърбия

Герб на община Княжевац