Z6_PPGAHG8009CSE0QJH8BSM22I75
Z7_PPGAHG8009CSE0QJH8BSM22AG3

Информация за плащанията в СЕБРА

Дата на публикуване: 21.05.2021
Последна актуализация: 23.02.2023

Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) е система за:

  • Наблюдение на инициираните плащания от включените в нея юридически лица;
  • Управление на плащанията в рамките на предварително зададени лимити.
https://www.livechatalternative.com/