Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Детска градина „Иглика“ е целодневна детска градина на на общинско финансиране, базирана в гр. Белоградчик.

Контакти:
3
900 Белоградчик,
ул. „Васил Левски” №5,
тел.: 0936 5 32 44
e-mail: dg@belogradchik.egov.bg
Facebook