Градове партньори

Дата на публикуване: 06.10.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Към настоящия момент Община Белоградчик няма партньорски взаимоотношения с общини от други страни.