Издадени от общината сертификати за инвестиция клас В

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Към настоящия момент няма издадени сертификати за инвестиция клас В