Отчети по изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 27.09.2021

В тази секция се публикуват се отчетите по изпълнението на бюджета на община Белоградчик.