Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KT2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121A4

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.03.2021
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - МВР
Дата на публикуване: 04.09.2023

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - РАБИША ЕООД
Дата на публикуване: 16.03.2022

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ - ИЛИЯ Д. ДОБРЕВ
Дата на публикуване: 16.03.2022

https://www.livechatalternative.com/