Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115P5
Местоположение Природни ресурси Население Инфраструктура Забележителности

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

Летен фестивал „Опера на върховете – Белоградчишки скали“ - най-значимото културно събитие

Опера Кармен

Върховете на Белоградчик са връх на божествени творения, който естествено води до наименованието ОПЕРА НА ВЪРХОВЕТЕ – върховете на Белоградчишките скали, върховете на музикално-сценичната драматургия, на композиторите, на изпълнителите. Оперното изкуство на България също е един връх! Върховни са българските оперни певци, оркестранти и артисти от балета, защото българският дух и талант е покорил целия свят!

В Община Белоградчик са запазени ценни архитектурно-строителни паметници на културата от различни епохи:

Белоградчишката крепост – паметник на културата от национално значение и една от най-запазените крепости в страната. Изградена е през ІІІ век от н.е. от римляните за охрана на стратегически пътища, пресичащи района. В късната античност тя е част от отбранителната система на Римската, а по-късно и на Византийската империя. Крепостта е доизградена от българите и е една от последните български твърдини завладяна от турците. Използвана е от тях, като гарнизон и е преустроена за огнестрелно оръжие в периода 1805 – 1837 година. Крепостта се състои се от три крепостни двора и една война площадка. Архитектурните постижения в изграждането на първите отбранителни сектора и масивните портали са основните аргументи при определяне на статута им – паметници с национално значение.
Латинско кале – намира се на изток от белоградчишката крепост. Запазени са части от защитната стена. До руините на укреплението е построено метално стълбище с обезопасителен парапет. Площадката на укреплението не е обезопасена. Липсват каквито и да било указателни табели насочващи туристите към обекта. Няма анформационно табло представящо ролята и функциите на укреплението. До обекта има дотъп за автомобили и малък паркинг. Непосредствено до него има изградена панорамна площадка.
Исторически музей – уреден в Пановата къща, която е образец на западнобългарската възрожденска архитектура. Експозицията представя историята, бита и обичаите на местното население – етнографска група торлаци. Експозицията е в добро състояние, но също си струва да се мисли за прилагане на модерни методи за презентация на културните традиции и история на региона. Сградата на музея е в добро състояние и привлича вниманието с типичната възрожденска архитектура.
Природонаучен музей – отваря врати за посетители през 1975 год. с откриване на експозиция, единствена по рода си в тази част на страната. Експозицията съдържа 520 експоната, а фонда разполага с още 2500 (общо 3000). В музея на малка площ, неговите гости могат да се запознаят с най-атрактивната част от богатото биологично разнообразие на цяла Северозападна България. Експонатите са подредени на екологичен принцип, което позволява да се добие ясна представа за взаимоотношенията в природата.
Астрономическа обсерватория – собственост на Института по астрономия към БАН и разполага с три телескопа, компютър за обработка и съхранение на данните от електрофотометричните наблюдения и тези със CCD камера. Наблюдават се Луната, пръстенът на Сатурн, спътниците на Юпитер, сърпът на Венера, комети, звезди, звездни купове, галактики. Към настоящия момент възможностите на обсерваторията като туристически обект не се ползват пълноценно.
Художествена галерия „Вълчо Вълчев“ – разполага с над 269 платна – графика и живопис, част от които са рисувани на ежегодно провеждащите се в Белоградчик и околностите му пленери по живопис. Експозицията включва платна на Владимир Димитров Майстора, Стоян Венев, Иван Христов, Йоан Левиев, Бахит Бапишев и др. Сградата е с чудесна архитектура.
Джамия “Хаджи Хюсеин” – издигната през 1751 година. Притежава архитектурни и художествени стойности и е със статут на деклариран паметник на културата. Частично е реставрирана.
Килийно училище с. Рабиша – представлява архитектурно-строителен паметник на културата с местно значение. Построено е през 1830 година. Сградата е реставрирана с възможност за изграждане на музейна сбирка.
Към архитектурното наследство се причисляват и осемте църкви, разположени на територията на Община Белоградчик: /”Св. Троица” в с.Боровица; “Свето Възнесение” в с.Праужда и с.Стакевци; “Св. Георги” в гр.Белоградчик; “Св. Константин и Елена” в с.Гранитово; “Св. Кирил и Методий” в с.Раяновци; “Успение Богородично” в с.Салаш. украсата е подчинена на църковните канони, а изпълнението им е в духа на утвърдените традиции.

Архитектурното наследство на общината се допълва от няколко десетки но зле запазени възрожденски къщи в селата: Гранитово, Праужда, Салаш, Вещица и Ошане.

В съвременното архитектурно пространство на гр. Белоградчик сполучливо се вписват сградите на Районния съд, Художествената галерия, Бившия военен клуб, Читалището, както и тези разположени по протежението на главната улица “Княз Борис І”.

 

https://www.livechatalternative.com/