ОБЩИНСКА АПТЕКА "ХИГИЯ" ЕООД

Дата на публикуване: 21.07.2021
Последна актуализация: 21.07.2021

Общинска аптека "Хигия"
Татяна Данаилова Башленска
адрес: 3900 Белоградчик, ул. "Княз Борис І" № 6
телефон: 0936 53152