Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.06.2021

Проверка на статуса на преписка може да се извърши чрез обаждане на телефон 0877 875978, като задължително посочва входящия номер.