Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

В тази секция се публикуват проекта на бюджета за съответната година на община Белоградчик и съответните приложения.

https://www.livechatalternative.com/