Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.09.2021

В тази секция се публикуват проекта на бюджета за съответната година на община Белоградчик и съответните приложения.