Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2021
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
Дата на публикуване: 09.06.2021

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
Дата на публикуване: 09.06.2021