Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KG4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121G6

Годишен отчет за изпълнението на бюджета

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 09.06.2021
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2022 ГОДИНА
Дата на публикуване: 18.09.2023

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОДИНА
Дата на публикуване: 11.07.2022

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОДИНА
Дата на публикуване: 09.06.2021

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 ГОДИНА
Дата на публикуване: 09.06.2021

https://www.livechatalternative.com/