Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ10V6
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK0

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 20.12.2021
АЛБЕНА ВЕСЕЛИНОВА БАКАЛЕЕВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

АЛБЕНА МИНКОВА ВАНКОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

АНЕЛИЯ ЕМИЛОВА КИРИЛОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

БУДЬОНИ КИРИЛОВ ТОДОРОВ
Дата на публикуване: 22.12.2021

ВЕНЦИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ВЪТОВ
Дата на публикуване: 22.12.2021

ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА ПЕТРОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ГАЛЯ ДАНЧОВА ЕВГЕНИЕВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ДИМИТРИНКА БОРИСОВА КРЪСТЕВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА АЛЕКСНДРОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЕЛЕОНОРА КОЛЬОВА ГЕОРГИЕВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЖАНЕТА НИКОЛОВА НИКОЛОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

ИВАН ЛЮБОМИРОВ ПОДМОЛСКИ
Дата на публикуване: 22.12.2021

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

КОСТАДИНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

КОСТАДИНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА - МК
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЛОЗАН МИТКОВ ИВАНОВ
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЛЮБОМИР ИЛИЕВ ЦАКИН
Дата на публикуване: 22.12.2021

ЛЮДМИЛ ИВАНОВ СТОЯНОВ
Дата на публикуване: 22.12.2021

МАРИАНА ТОДОРОВА МИКОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

МАРИЯНА МАРИНОВА МАРИНОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

МАЯ ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

МИЛЕНА АРТИНОВА ИВАНОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

МИЛЕНА ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА
Дата на публикуване: 22.12.2021

НИКОЛАЙ СВЕТЛАНОВ ДИМИТРОВ
Дата на публикуване: 22.12.2021

ПЛАМЕНКА НИКОЛОВА ЦЕКОВА
Дата на публикуване: 20.12.2021

САШКО ИВАНОВ АНДРЕЙНСКИ
Дата на публикуване: 20.12.2021

ТОМА ТОДОРОВ ТАСКОВ
Дата на публикуване: 20.12.2021

ЦВЕТОМИРА ВАНКОВА ЦОЛОВА
Дата на публикуване: 20.12.2021

ЦЕЦА ЖИВКОВА ГАЙДАРОВА
Дата на публикуване: 20.12.2021

https://www.livechatalternative.com/