Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T53
Контакти Записване на часове Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Център за административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 30.03.2022

Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в административната сграда на Община Белоградчик

Адрес за кореспонденция: 3900 Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж/

моб. тел.: 0877 875978

email: info@belogradchik.egov.bg

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра.

Центърът за административно обслужване е лесно достъпен за хора с увреждания.

https://www.livechatalternative.com/