Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Довиждане, моя детска градина!

Дата на публикуване: 01.06.2022
Последна актуализация: 01.06.2022

С празничен концерт възпитаниците на Детска градина „Иглика” в Белоградчик пожелаха довиждане своите учители. С много радостни емоции, песни и танци бе предшествано тържественото връчване на удостоверенията за учебна готовност за първи клас на децата от предучилищната група. 
Бъдещите първокласници творчески завладяха сцената със своите знания, умения, организираност и отговорност.
Гости на събитието бяха г-н Борис Николов – кмет на Община Белоградчик, Г-жа Илияна Веселинова - Директор на дирекция „Социално подпомагане”, служители на Общинска администрация, учители от Начално училище „Васил Левски”, родители. 
Г-н Б. Николов подчерта отличните резултати, постигнати в работата с децата, благодарение на любовта, упорития и всеотдаен труд на техните учители и родители.
С много вълнение, трепет и радостно настроение за деца, родители, учители и гости бе поднесена празничната програма, подготвена от децата и учителите на предучилищната група.

Пресслужба на община Белоградчик