Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Върба

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Върба се намира на няколко километра от Стара планина. Селото е разположено в дере и е защитено от различни природни бедствия. Около селото има обработваеми, но запустели земи. Има широколистни гори — дъбови и букови. През землището на селото минава река Мъртвица, която е приток на река Арчар. Поради географското му положение покритието на телекомуникационните оператори е слабо. Селото е еднакво отдалечено на 12 км от общинския център гр. Белоградчик и от гр. Димово, както и на 6 км от пещерата Магураta и Рабишкото езеро.

Селото е на приблизително същото място от началото на 19 век. В землището му има старинно гробище. През 1874 в гората в близост до селото пада метеорит, от който има части в Будапеща и Лондон.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0878654003

https://www.livechatalternative.com/