Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Струиндол

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Струин дол се намира в Западния Предбалкан, на около 9 км северозападно от Белоградчик и 5 км югозападно от село Рабиша. Съседни на Струин дол са селата Вѐщица – на около 1,5 км североизточно, Ошане – на 2 – 3 км северозападно и Граничак – на около 3,5 км на юг. На 6 – 7 км югозападно от селото е границата с Република Сърбия.

Село Струин дол е разположено в долината между две от възвишенията, спускащи се в посока североизток откъм югоизточната част на билото на планината Бабин нос, и по разлатите им склонове.

Връзката на село Струин дол с общинския административен център се осъществява по общински път до село Вещица и оттам по третокласен републикански път до Белоградчик.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0877875988

https://www.livechatalternative.com/