Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Сливовник

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Сливовник се намира на около 6 км северозападно от град Белоградчик. Съседни на Сливовник са селата Вѐщица – на около 3 – 4 км на запад, Върба – на около 2 км на северозапад и Гранитово – на около 4 км на изток. Разположено е в северната част на планинския рид Венеца. Надморската височина в центъра на селото е около 320 м.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0878654003

https://www.livechatalternative.com/