Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 02.11.2021

с. Боровица

Кметски наместник: Огнян Гаврилов
Тел.: 0877875994

с. Раяновци

Кметски наместник: Камелия Коцева
Тел.: 0877875956

с. Рабиша

Кметски наместник: Диляна Костова
Тел.: 0877875954

с. Гранитово

Кметски наместник: Светослав Кръстев
Тел.: 0877875960

с. Салаш

Кметски наместник: Румяна Алексиева 
Тел.: 0877875961

с. Крачимир

Кметски наместник: Сашко Димитров
Тел.: 0877875972

с. Стакевци

Кметски наместник: Донко Цекин
Тел.: 0877875999

с. Праужда

Кметски наместник: Савина Спасова
Тел.: 0877875990

с. Дъбравка и с. Граничак 

Кметски наместник: Венета Асенова
Тел.: 0877875984

с. Вещица и с. Струин дол

Кметски наместник: Живко Шалваров 
Тел.: 0877875988

с. Чифлик, Извос и с. Пролазница

Кметски наместник: Савина Спасова
Тел.: 0877875990

с. Ошане

Кметски наместник: Калин Еленков
Тел.: 0877875991

с. Върба и с. Сливовник

Кметски наместник: Лилия Антонова 
Тел.: 0878654003

 
https://www.livechatalternative.com/