Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Ошане

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Ошане се намира в Западния Предбалкан, на около 12 км северозападно от Белоградчик и 5 км югозападно от село Рабиша. Съседни на Ошане са селата Вѐщица – на около 4 км на изток-югоизток, Струиндол – на 2 – 3 км на югоизток и Раяновци – на 2 – 3 км на северозапад. На 6 – 7 км югозападно от селото е границата с Република Сърбия. Село Ошане е разположено в долината между две от възвишенията, спускащи се в посока североизток откъм югоизточната част на билото на планината Бабин нос.

До Ошане се намира предназначеният за напояване и риболов язовир Ошане с площ около 7 хектара, построен през 1970 г.[2] на течащия през селото десен приток на река Арчар.

През селото минава третокласен републикански път, по който през село Вещица се осъществява връзката с общинския административен център Белоградчик.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0877875991

https://www.livechatalternative.com/