Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Крачимир

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Крачимир се намира на около 4 км от три съседни му села: на северозапад Салаш, на североизток Праужда и на юг Стакевци. Разположено е в западната част на Стара планина, в източните поли на граничната с Република Сърбия Светиниколска планина, по прорязващата ги от запад на изток долина на река Станци (Крачимирска река) – малък ляв приток на Стакевска река.

Надморската височина в най-източната част на пътя през селото е около 452 м, а в най-западната част – около 515 м.

Крачимир има пътна връзка по общински път през село Чифлик до неговата махала (квартал) Извос и от там по третокласен републикански път – с общинския административен център Белоградчик.

При разклона за селата Крачимир и Стакевци се намира карстов извор с променлив дебит „Стакевско (Крачимирско) врело̀“ или само „Врело̀то“, извиращ от едноименната пещера. Дебитът му се изменя от няколко литра в секунда в края на лятото до над 100 л/сек. през пролетта.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0877875972

 

https://www.livechatalternative.com/