Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Дъбравка

Дата на публикуване: 17.09.2021
Последна актуализация: 23.05.2022

Село Дъбравка се намира на 4 – 5 км на запад-северозапад от град Белоградчик и на около 3 км на изток-югоизток от село Граничак. Разположено е в полите на североизточната част на планинския рид Ведерник, между две от плитките водосливни понижения, спускащи се от южните височини към течащата на около 1,5 км на север от селото Салашка река и отвеждащи снежните и дъждовните води. Източното от двете понижения се включва на около километър североизточно от селото в малкия язовир Дъбравка със залята площ 19 хектара и завирен обем 730000 куб. м.

Надморската височина в северния край на селото е около 410 м, а в южния достига до около 470 м.

Общинският път до село Дъбравка е отклонение на запад от третокласния републикански път през село Вещица за Белоградчик.

В селото функционира Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция.

Контакт с кметски наместник: моб. тел.: 0877875984

https://www.livechatalternative.com/