Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.03.2022

Община Белоградчик има 18 населени места с общо население 6602 жители според преброяването от 1 февруари 2011 г.

ГД ГРАО - Таблици на адресно регистрираните по постоянен и по настоящ адрес лица: https://www.grao.bg/tables.html

https://www.livechatalternative.com/