Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2405
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C77

Заседания на Общински съвет

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 21.05.2021
Проект дневен ред 22.04.2024г.
Дата на публикуване: 16.04.2024

Материали по комисии 22.04.24
Дата на публикуване: 16.04.2024

Проект дневен ред 25.03.2024 г.
Дата на публикуване: 19.03.2024

Материали по комисии 25.03.24
Дата на публикуване: 19.03.2024

Проект дневен ред 19.02.2024г.
Дата на публикуване: 12.02.2024

Материали по комисии 19.02.24
Дата на публикуване: 12.02.2024

Проект дневен ред 29.01.2024г.
Дата на публикуване: 23.01.2024

Проект дневен ред 11.01.2024г.
Дата на публикуване: 05.01.2024

Проект дневен ред 29.12.2023г.
Дата на публикуване: 21.12.2023

Проект на дневен ред 15.12.2023 г.
Дата на публикуване: 11.12.2023

Проект на дневен ред 27.11.2023 г.
Дата на публикуване: 23.11.2023

Проект на дневен ред 29.09.2023 г.
Дата на публикуване: 26.09.2023

Проект на дневен ред 18.09.2023 г.
Дата на публикуване: 12.09.2023

Проект на дневен ред 28.08.2023 г.
Дата на публикуване: 22.08.2023

Проект на дневен ред 28.07.2023 г.
Дата на публикуване: 24.07.2023

Проект на дневен ред 27.06.2023 г.
Дата на публикуване: 21.06.2023

Проект на дневен ред 28.04.2023 г.
Дата на публикуване: 26.04.2023

Проект на дневен ред 31.03.2023 г.
Дата на публикуване: 29.03.2023

Проект на дневен ред 27.02.2023 г.
Дата на публикуване: 21.02.2023

Проект на дневен ред 20.01.2023 г.
Дата на публикуване: 16.01.2023

Проект на дневен ред 19.12.2022 г.
Дата на публикуване: 13.12.2022

Проект на дневен ред 28.11.2022 г.
Дата на публикуване: 22.11.2022

Проект на дневен ред 31.10.2022 г.
Дата на публикуване: 26.10.2022

Проект на дневен ред 23.09.2022 г.
Дата на публикуване: 19.09.2022

Проект на дневен ред 22.08.2022 г.
Дата на публикуване: 17.08.2022

Проект на дневен ред 18.07.2022 г.
Дата на публикуване: 14.07.2022

Проект на дневен ред 20.06.2022 г.
Дата на публикуване: 15.06.2022

Проект на дневен ред 20.05.2022 г.
Дата на публикуване: 17.05.2022

Проект на дневен ред 20.04.2022 г.
Дата на публикуване: 14.04.2022

Проект на дневен ред 28.03.2022 г.
Дата на публикуване: 24.03.2022

Проект на дневен ред 28.02.2022 г.
Дата на публикуване: 23.02.2022

Проект на дневен ред 26.01.2022 г.
Дата на публикуване: 21.01.2022

Проект на дневен ред за 31.12.2021г.
Дата на публикуване: 22.12.2021

Проект на дневен ред за 30.11.2021г.
Дата на публикуване: 25.11.2021

Проект на дневен ред за 28.10.2021г.
Дата на публикуване: 22.10.2021

Проект на дневен ред за 29.09.2021г.
Дата на публикуване: 24.09.2021

Проект на дневен ред за 30.08.2021г.
Дата на публикуване: 24.08.2021

Проект на дневен ред за 27.07.2021г.
Дата на публикуване: 22.07.2021

Проект на дневен ред за 23.06.2021г.
Дата на публикуване: 18.06.2021

Проект на дневен ред за 28.05.2021г.
Дата на публикуване: 21.05.2021

https://www.livechatalternative.com/