Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Боян Минков

Председател

email: obs@belogradchik.egov.bg

Тодор Цеков

Заместник председател

email: obs@belogradchik.egov.bg