Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LN6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LF1

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБС БЕЛОГРАДЧИК – мандат 2023 г. - 2027 г.

Комисия по бюджет, финанси, европейски фондове и туризъм

Председател: Альоша Красимиров Вътков

Членове:

 1. Цветомир Любомиров Станимиров;
 2. Борис Стефанов Николов;
 3. Николай Мирославов Вътев;
 4. Радослав Любенов Живков.

Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване

Председател: Румен Георгиев Цанков

Членове:

 1. Валентин Николов Драгомански;
 2. Людмил Николов Алексиев;
 3. Борис Стефанов Николов;
 4. Цецко Емилов Цветанов.


Комисия по култура, образование, здравеопазване, социални дейности и спорт

Председател: Искрена Милкова Станиславова

Членове:

 1. Николай Даниелов Цветанов;
 2. Николай Руменов Николов;
 3. Радослав Любенов Живков;
 4. Альоша Красимиров Вътков.


Постоянна комисия по ЗПК

Председател: Валентин Николов Драгомански

Членове:

 1. Искрена Милкова Станиславова;
 2. Румен Георгиев Цанков;
 3. Николай Мирославов Вътев;
 4. Николай Даниелов Цветанов.
https://www.livechatalternative.com/