Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

3900 Белоградчик

ул. "Княз Борис I" № 6

моб. тел.: 0877 875959

email: obs_belogradchik@abv.bg, obs@belogradchik.egov.bg