Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Tourist information

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 06.08.2023

Туристически информационен център

3900 Белоградчик, Белоградчишка крепост 

тел.: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.egov.bg

Работно време: 09:00 – 17:00 часа всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Tourist information center

BG-3900 Belogradchik, Belogradchik fortress,

Phone: +359 877 881 283; e-mail: tourism@belogradchik.egov.bg

Working time: 09:00 – 17:00 every day, incl. weekends and official holidays

facebook: Tourist information center – Belogradchik

Спектакълът "Мадам Бътерфлай", планиран за тази вечер (06.08.2023 г.) на сцената „Опера на върховете“ на Белоградчишките скали, се премества в спортната зала в град Белоградчик с начален час 20:30 ч.

Компенсация за зрителите, които не са гледали спектакъла "Мадам Бътерфлай" на 5 август поради лоши метеорологични условия

НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ                 PLACES OF INTEREST

Забележителности     Places of interest

Преустановен е достъпът до „Галерията с рисунките“ в пещера „Магурата“ с Принудителна административна мярка, съставена от инспектор в ГД ИОКН на Министерство на културата.

Часове за влизане в пещера "Магурата" - 10:00, 12:00 ,14:00 и 16:00 часа

ВХОДНИ ТАКСИ, РАБОТНО ВРЕМЕ    TICKETS, WORK TIME

Входни такси, Работно време     Tickets, Work time

НАСТАНЯВАНЕ                              ACCOMMODATION

ХОТЕЛ „СКАЛИТЕ“**** 
Белоградчик, пл. „Възраждане“ №2,
тел: 094 691210, 
моб.: 0884 514154, 
факс: 0936 54542,
email: reception@skalite.bg;
www.skalite.bg
www.facebook.com
HOTEL „SKALITE“**** 
Belogradchik, 2 Vazrazhdane sq.,
phone: +359 94 691210, 
mobile: +359 884 514154, 
fax: +359 936 54542,
email: reception@skalite.bg; 
www.skalite.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ЗДРАВЕЦ 2”**
Стаи: 6, Места: 12
с. Чифлици,
тел.: +359 878 330899 , +359 878 330799
email:  n.cvetanovvv@abv.bg
www.facebook.com
GUEST  HOUSE „ZDRAVETS 2“**
Rooms: 6, Capacity: 12
village of Chiflitsy
phone: +359 878 330899 , +359 878 330799
email: n.cvetanovvv@abv.bg www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ВИЛА МАДЖАРОВИ“*
Стаи: 2, Места: 3
с. Чифлик,
тел.: +359 879843029
e-mail:vila.madjarov@abv.bg
GUEST HOUSE „VILA MADZHAROVI“*
Rooms: 2, Capacity: 3
village of Chiflik
phone: +359 879843029
e-mail:vila.madjarov@abv.bg
СТАИ ЗА ГОСТИ „КОВАЧКИ”*
Стаи: 3, Места: 6
Белоградчик, ул. Пейо Яворов“ 37
тел.: +359 898230745
email:  plamen_kovachki@mail.bg
www.facebook.com
GUEST ROOMS „KOVACHKI“*
Rooms: 3, Capacity: 6
37, Peyo Yavorov str., Belogradchik
phone: +359 898230745
email:  plamen_kovachki@mail.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ПАЙН СТОУН“*
Стаи: 3, Места: 6
с. Боровица,
тел.: +359 878854257
e-mail:soniadimitrova@mail.bg
GUEST HOUSE „PINE STONE“*
Rooms: 3, Capacity: 6
village of Borovitsa
phone: +359 878854257
e-mail:soniadimitrova@mail.bg
СЕМЕЕН ХОТЕЛ „FORT O BEL“**
Стаи: 10, Места: 22
Белоградчик, ул.”Цоло Тодоров” 41,
тел.: +359 896585955,
e-mail:onimil.ltd@gmail.com
www.fortobel.com
FAMILY HOTEL „FORT O BEL“*
Rooms: 10, Capacity: 22
41, Tsolo Todorov  Str., Belogradchik,
phone: +359 896585955,
e-mail:onimil.ltd@gmail.com
www.fortobel.com
АПАРТАМЕНТ ЗА ГОСТИ „ДОМИНО“*
Стаи: 3, Места: 5
Белоградчик, ул.”Княз Борис I” 50,
тел.: +359 885351563,
e-mail:radizala@abv.bg
APARTAMENT „DOMINO“*
Rooms: 3, Capacity: 5
50, Knyaz Boris I Str., Belogradchik,
phone: +359 885351563,
e-mail:radizala@abv.bg
АПАРТАМЕНТ „ПРИ СТАРОТО ПИАНО“*
Стаи: 3, Места: 6
Белоградчик, ул.”Княз Борис I” 46,
тел.: +359 887773265,
e-mail: didaangelovadj@gmail.com
APARTAMENT „PRI STAROTO PIANO“*
Rooms: 3, Capacity: 6
46, Knyaz Boris I Str., Belogradchik,
phone: +359 887773265,
e-mail: didaangelovadj@gmail.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ВИЛА РОЗА“*
Стаи: 5, Места: 10
Белоградчик, ул. „Юрий Гагарин“ № 4
моб.: 088 6000023
email: kadaresurs@gmail.com
www.facebook.com
GUEST HOUSE „VILA ROSE“*
Rooms: 5, Capacity: 10
Belogradchik, 4 Yuriy Gagarin str.
mobile: +359 886000023
email: kadaresurs@gmail.com
www.facebook.com
ТУРИСТИЧЕСКИ КОМПЛЕКС „МАГУРА“**
Комплексът се намира на входа на пещера „Магура“, в близост до с. Рабиша, обл. Видин. Хотел, бунгала, ресторант.
Хотел – 20 стаи, 40 легла; 
Бунгала – 5, легла 10
GSM: 0878 485 495; e-mail: complex_magura@abv.bg,
www.complexmagura.com
www.facebook.com
TOURIST COMPLEX „MAGURA“**
The complex is situated at the entrance of Magura cave, near of village of Rabisha, Vidin district. Hotel, bungalows, restaurant.
Hotel – 20 rooms, Capacity 40; 
Bungalows 5, Capacity 10
GSM: +359 878 485 495; e-mail: complex_magura@abv.bg,
www.complexmagura.com
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ “ЕГО”**
Стаи: 4, Места: 9
Белоградчик, ул. „Трети март“ 14
тел.: +359 899171710; +359 897963656,
email: egosat@abv.bg
GUEST HOUSE „EGO“**
Rooms: 4, Capacity: 9
14, Treti mart str., Belogradchik,
phone: +359 899171710; +359 897963656,
email: egosat@abv.bg
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ДО ДЪБА – ПРИ ПЛАМЕН”*
Стаи: 4, Места: 8,
с. Извос,
тел.: +359 878471504; +359 877757683
GUEST HOUSE „DO DABA – PRI PLAMEN“*
Rooms: 4, Capacity: 8
village of Izvos, Belogradchik,
phone: +359 878471504; +359 877757683
КЪЩА ЗА ГОСТИ “ИЖАТА”*
Стаи: 3, Места: 8
с. Боровица,
тел.: +359 878422927,
email: polisemkova@mail.bg
GUEST HOUSE „IZHATA“*
Rooms: 3, Capacity: 8
village of Borivitsa,
phone: +359 878422927
email: polisemkova@mail.bg
ВИЛА „ ДЖУН”*
Стаи: 4, Места: 10
с. Извос, Белоградчик;
тел.: +359 887097482, +359 884195710
email:  djuninskaelena@abv.bg
VILLA „DJUN“*
Rooms: 4, Capacity: 10
village of Izvos, Belogradchik;
phone: +359 887097482, +359 884195710,
email: djuninskaelena@abv.bg
КЪЩА ЗА ГОСТИ “ЕГО 2”**
Стаи: 5, Места: 11
ул. “Трети март” №26, Белоградчик;
тел.: +359 899171710; +359 897963656
email: egosat@abv.bg
GUEST HOUSE „EGO 2“**
Rooms: 5, Capacity: 11
26, Treti mart str., Belogradchik;
phone: +359 899171710; +359 897963656
email: egosat@abv.bg
ХОТЕЛ “THE ROCKS”*
Стаи: 12, Места: 25
Белоградчик, ул. ”Хаджи Димитър” 1;
тел.: +359 936 54002; +359 898733818
HOTEL „THE ROCKS“*
Rooms: 12, Capacity: 25
1, Hadzhi Dimitar str., Belogradchik;
phone: +359 936 54002; +359 898733818
ХОТЕЛ “ДАЛИА”**
Стаи: 7, Места: 15;
бул. “Съединение” 1, Белоградчик;
тел.: +359 888641528;
email: hotel_dalia@аbv.bg
HOTEL „DALIA“**
Rooms: 7, Capacity: 15
1, Saedinenie Blvd., Belogradchik,
phone: +359 888641528;
email: hotel_dalia@аbv.bg
КОМПЛЕКС „ЗДРАВЕЦ”**
Стаи: 6, Места: 12
Басейн и бистро
с. Чифлици,
тел.: +359 878 330899 , +359 878 330799
email:  n.cvetanovvv@abv.bg
www.facebook.com
COMPLEX „ZDRAVETS“**
Rooms: 6, Capacity: 12
Pool and bistro
village of Chiflitsy
phone: +359 878 330899 , +359 878 330799
email: n.cvetanovvv@abv.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ “НЕЗАБРАВКА”*
Стаи: 3, Места: 6
с. Чифлици,
тел.: +359 888743580
GUEST HOUSE „NEZABRAVKA“*
Rooms: 3, Capacity: 6
village of Chiflitsi,
phone: +359  888743580
КЪЩА ЗА ГОСТИ “ГОРСКИ КЪТ”*
Стаи: 4, Места: 5
с. Гранитово, общ. Белоградчик,
тел.: +359 879894190,
email: ianis_79@abv.bg
www.facebook.com
GUEST HOUSE „GORSKI KAT“*
Rooms: 4, Capacity: 5
village of Granitovo,
phone: +359 879894190,
email: ianis_79@abv.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „BEDROCK”*
Стаи: 4, Места: 6
 ул. “Хаджи Димитър” 13, Белоградчик
тел: +359 936 53930; +359 888713539,
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
GUEST HOUSE „BEDROCK“*
Rooms: 4, Capacity: 6
13, Hadzhi Dimitar Str., Belogradchik,
phone: +359 936 53930; +359 888713539,
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
СТАИ ЗА ГОСТИ “ЕЛЕКТРА”*
Стаи: 3, Места: 6
ул. „Феликс Каниц“ 1, Белоградчик,
тел.: +359 897900437
GUEST ROOMS „ELEKTRA“*
Rooms: 3, Capacity: 6
1 Felix Kanitz str, Belogradchik
phone: +359 897900437
КЪЩА ЗА ГОСТИ “CASTLE COTTAGE”**
Стаи: 5, Места: 9
ул. “Цоло Тодоров” 36, Белоградчик,
тел.: +359 93653993, +359 898623727,
email: reservations@castlecottage.eu;
www.castlecottage.eu
www.facebook.com
GUEST HOUSE „CASTLE COTTAGE“**
Rooms: 5, Capacity: 9
36, Tsolo Todorov Str., Belogradchik,
phone: +359 93653993, +359 898623727,
email: reservations@castlecottage.eu
www.castlecottage.eu
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ДРАКИТЕ”*
Стаи: 3, Места: 6
ул. “Трети март” 37, Белоградчик,
тел.: +359 936 53930, +359 888713539,
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
GUEST HOUSE „DRAKITE“*
Rooms: 3, Capacity: 6
37, Treti mart Str., Belogradchik,
phone: +359 936 53930, +359 888713539,
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ЗОРА”*
Стаи: 7, Места: 9, 
ул. “Хайдут Велко” 2, Белоградчик,
тел.: +359 936 53930, +359 888713539
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
GUEST HOUSE „ZORA“*
Rooms: 7, Capacity: 9
2, Haidut Velko Str., Belogradchik,
phone: +359 936 53930, +359 888713539
email: angel_drakata@abv.bg
www.facebook.com
СТАИ ЗА ГОСТИ „НЕВЕНА”*
Стаи: 2, Места: 5
ул. “Христо Ботев” 16, Белоградчик,
тел.: +359 887152220,
email: neva_95@abv.bg
www.nevenahouse.com
GUEST ROOMS „NEVENA“*
Rooms: 2, Capacity: 5
16, Hristo Botev Str., Belogradchik,
phone: +359 888170049; +359 887152220,
email: neva_95@abv.bg
www.nevenahouse.com
СТАИ ЗА ГОСТИ “ЕЛЕНА”*
Стаи: 3, Места: 7
ул. ”Трети март” 22, Белоградчик,
тел.: +359 886572918,
www.belogradchik-elena.com
GUEST ROOMS „ELENA“*
Rooms: 3, Capacity: 7
22, Treti mart Str., Belogradchik,
phone: +359 886572918,
www.belogradchik-elena.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ “МАРКАШНИЦА“*
Стаи: 5, Места: 10
Вилна зона “Маркашница”, с. Извос,
тел.: +359 887772467,
www.markashnica.com
www.facebook.com
GUEST HOUSE „MARKASHNITSA“*
Rooms: 5, Capacity: 10
Villa area Markashnitsa, village of Izvos,
phone: +359 887772467,
www.markashnica.com
www.facebook.com
СТАИ ЗА ГОСТИ “ГЕТО”**
Стаи: 3, Места: 9
ул .“Трети март” 47, Белоградчик,
тел.: +359 888782892,
email: marianamiro@abv.bg
www.getobelogradchik.alle.bg
www.facebook.com
GUEST ROOMS „GETO“**
Rooms: 3, Capacity: 9
47, Treti mart Str., Belogradchik,
phone: +359 888782892,
email: marianamiro@abv.bg
www.getobelogradchik.alle.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ „ИНИ”*
Стаи: 3, Места: 9
Белоградчик, ул.”Цар Асен I” 6,
тел.: +359 936 53907; +359 877678781,
e-mail: kimi_kaizera89@abv.bg
www.facebook.com
GUEST HOUSE „INI“*
Rooms: 3, Capacity: 9
6, Tsar Asen I Str., Belogradchik,
phone: +359 936 53907; +359 877678781,
email: kimi_kaizera89@abv.bg
www.facebook.com
КЪЩА ЗА ГОСТИ**
Стаи: 3, Места: 6
ул. “Цар Иван Срацимир” 3, Белоградчик,
тел.: +359 936 53735; +359 894702917
GUEST HOUSE **
Rooms: 3, Capacity: 6
3, Tsar Ivan Sratsimir str., Belogradchik,
phone: +359 936 53735; +359 894702917
КЪЩА ЗА ГОСТИ “ДЖАЯ”**
Стаи: 4, Места: 9
ул. “Пейо Яворов” 12, Белоградчик,
тел.: +359 889630716
www.facebook.com
GUEST HOUSE „DJAYA“**
Rooms: 4, Capacity: 9
12, Peyo Yavorov Str., Belogradchik,
phone: +359 889630716
www.facebook.com
СТАИ ЗА ГОСТИ 
Стаи: 2, Места: 4
ул. “Отец Паисий” 1, Белоградчик,
тел.: +359 936 54002
GUEST ROOMS
Rooms: 2, Capacity: 4
1, Otets Paisii, Str., Belogradchik,
phone: +359 936 54002
КЪЩА ЗА ГОСТИ „РЕЛАКС”*
Стаи: 4, Места: 9
с. Дъбравка, общ. Белоградчик,
тел.: +359 886930468; +359 878781672
GUEST HOUSE „RELAX“*
Rooms: 4, Capacity: 9
village of Dabravka,
phone: +359 886930468; +359 878781672
АПАРТАМЕНТ
Стаи: 2, Места: 4
пл. „Г. Бенковски“ 3, Белоградчик,
тел.: +359 936 54002
APARTMENT
Rooms: 2, Capacity: 4
3, Georgi Benkovski, sq., Belogradchik
phone: +359 936 54002

ХРАНЕНЕ                                         FOOD

РЕСТОРАНТ В ХОТЕЛ „СКАЛИТЕ“ ****
пл. “Възраждане” 2, Белоградчик
тел.:+359 94 691210, +359 884514154
факс: +359 936 54542;
email: reception@skalite.bg
www.skalite.bg
RESTAURANT IN „SKALITE“ HOTEL****
2, Vazrazhdane sq., Belogradchik
pnone:+359 94 691210, +359 884514154
fax: +359 936 54542; +359 2 9871795
email: reception@skalite.bg
www.skalite.bg
РЕСТОРАНТ, БАСЕЙН И ГРАДИНА „ПРИ ИВАН”**
ул. „Юрий Гагарин“ 3, Белоградчик
тел.: +359 879207712
email: reservation@priivan.com
www.priivan.com
www.facebook.com
RESTAURANT, POOL AND GARDEN „PRI IVAN“**
3, Yuriy Gagarin str., Belogradchik
phone: +359 879207712
email: reservation@priivan.com
www.priivan.com 
www.facebook.com
РЕСТОРАНТ „МИСЛЕН КАМЪК” **
Белоградчик, Алея „Мислен камък”,
тел.: +359 879830200; +359 879830207
www.facebook.com
RESTAURANT „MISLEN KAMAK“**
Belogradchik, “MISLEN KAMAK“ alley,
phone: +359 879830200; +359 879830207
www.facebook.com
РЕСТОРАНТ „МАРКАШНИЦА”*
пл. “Бенковски” 1, Белоградчик
тел.: +359 879830003
RESTAURANT „MARKASHNITSA“*
1, Benkovski sq., Belogradchik,
phone: +359 879830003
РЕСТОРАНТ „THE ROCKS“*
ул. “Хаджи Димитър” 1, Белоградчик,
тел.: +359 936 54002, +359 898733818
RESTAURANT „THE ROCKS“*
1, „Hadzhi Dimitar“ str., Belogradchik,
phone: +359 936 54002, +359 898733818
МЕХАНА „ПРИ БАЙ ЦЕКО“*
бул. “Съединение” 1, Белоградчик
тел.: +359 888788862
www.facebook.com
TAVERN „PRI BAI TSEKO“*
1, Saedinenie blvd., Belogradchik,
phone: +359 888788862
www.facebook.com
РЕСТОРАНТ „FORT O BEL”*
ул. “Цоло Тодоров” 41, Белоградчик
тел.: +359 896585955
email: onimil.ltd@gmail.com
www.facebook.com
RESTAURANT „FORT O BEL“*
41, Tsolo Todorov str., Belogradchik,
phone: +359 896585955
email: onimil.ltd@gmail.com
www.facebook.com
БИСТРО „ЗДРАВЕЦ“**
с. Чифлик
тел.: +359 878330899
www.facebook.com
BISTRO „ZDRAVETS“**
village of Chiflik
phone: +359 878330899
www.facebook.com
БИСТРО „ИНИ“*
ул. “Цар Асен I” 6, Белоградчик
тел.: +359 878348350
e-mail: kimi_kaizera89@abv.bg
www.facebook.com
BISTRO„INI“*
6, Tsar Asen I str., Belogradchik,
phone: +359 878348350
e-mail: kimi_kaizera89@abv.bg
www.facebook.com
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ 
„ЦВЕТАН МИХАЙЛОВ”

ул. „Княз Борис I” 8, Белоградчик, тел.: +359 888788862
FAST FOOD 
“TSVETAN MICHAILOV”

8, Knyaz Boris I Str., Belogradchi, phone: +359 888788862
БЪРЗА ЗАКУСКА
ул. „Княз Борис I” 17, гр. Белоградчик,
тел.: +359 878330899
FAST FOOD
17, Knyaz Boris I Str., Belogradchik, 
phone: +359 878330899

СЪБИТИЯ                                        EVENTS

Летен фестивал “Опера на върховете – Белоградчишки скали”
Провежда се ежегодно в края м. юли и началото на м. август. Инициатива на Софийска опера и балет и община Белоградчик. Представленията се поставят в крепостта и пещера Магурата.
Summer Festival “Opera of the peaks – Belogradchik Rocks”
Annually held at the end of July and begining of August. A joint initiative of the Sofia Opera and Ballet and the Municipality of Belogradchik . Performances are placed in the fortress and in the Magura cave.
Празник на Белоградчик
29 юни – Петровден.
Ежегодно се отбелязва на Петровден в рамките на няколкодневния традиционен панаир. Този християнски празник сякаш е предопределен да бъде празник на Белоградчик. Нашите предци свързват Петровден с Белоградчишките скали, защото Петър в превод от гръцки – Петрос, означава камък.
Feast of Belogradchik
June 29 – St. Peter’s day.
It is annually celebrated during the traditional few-days fair. This Christian holiday seems to be destined to be e celebration day for Belogradchik. Our forefathers associated St. Peter’s day with Belogradchik rocks because Peter translated from Greek – Petros, means stone.
Фолклорен Фестивал „От Тимок до Искър“ Провежда се втората седмица на месец юни. Фестивалът продължава два дни, и в него участват фолклорни състави и индивидуални изпълнители от областите Видин, Враца и Монтана.
Folklore Festival “From Timok to Iskar”
Held the second week of June. The festival lasts for two days and it involves folklore ensembles and individual performers from Vidin, Vratsa and Montana.
Най-голямото въстание в Северозападна България от 1850-то лето
Чества се всяка година в края на месец май. Въстанието от 1850-то лето е най-мощната съпротивителна проява на българския народ срещу чуждото потисничество през първата половина на 19-ти век. Почитта към това събитие се проявява още в първите дни след Oсвобождението и постепенно се превръща в традиция.
The biggest uprising in northwest Bulgaria
It is celebrated each year in late May. The uprising in the 1850th year A. C. is the most powerful act of resistance of Bulgarian people against foreign oppression in the first half of the 19th century. The honor to this event started in the first days after the Liberation, gradually becoming a tradition.
Международен събор на пограничните райони в местността „Кадъ боаз”
Провежда се ежегодно в третата седмица на месец юли. На границата между Република България и Република Сърбия в района на селата Салаш и Ново Корито българи и сърби преминават свободно при не характерен пропускателен режим. Съборът продължава три дни – от петък до неделя и има за цел търговски и културен обмен.
International fair of the border areas in the “Kada Boaz” Held annually the third week of July.
On the border between Bulgaria and Serbia, near the villages Salash and Novo Кorito Bulgarians and Serbs move freely in non typical throughput mode. The fair lasts for three days – from Friday to Sunday and aims at trade and cultural exchange.
„Поетическа обсерватория”
Всяка година, на 1-ви октомври, когато световната общественост отбелязва Международния ден на музиката и поезията, в град Белоградчик се провежда „Поетическа обсерватория“- единствена по рода си поетическа изява в България. За първи път идеята на СБП във Видин, подкрепена от община Белоградчик, е осъществена през 1981 година.
“Poetic observatory”
Each year, on Oct. 1, when the global community celebrates the International Day of Music and Po- etry, the “Poetic Observatory” takes place in the town of Belogradchik. That is a unique poetic event in Bulgaria. For the first time the idea of the Society of Writers in Vidin, supported by the municipality of Belogradchik, was implemented in 1981.
Велорали „ROCKS ’N ROLL” Провежда се през м. май в четири категории – Хоби, Елит, Юноши и Жени. Идеята на проекта е популяризиране на безопасно колоездене сред подрастващите и провеждането на инициативи, щадящи природата.  
Bicycle Race „ROCKS ’N ROLL”
Held in May in four categories – Hobby, Elite, Junior and Women. The idea is to promote safe cycling among adolescents and implementation of initia- tives, environmentally friendly.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ                               ENTERTAINMENT

Един маршрут: две страни и много красиви места

Туристически Гид на град Белоградчик

Приключенски център - Белоградчик
www.adventure-bg.com
facebook
моб. телефон:088 722 2883
email: info@adventure-bg.com

Привързано издигане и летене с топловъздушен балон над Белоградчик, Мултимедийна стрелба, 
Джип сафари, Двойна езда, Пешеходна разходка, Плаване с драконови лодки в Рабишкото езеро...

Adventures in Belogradchik
www.adventure-bg.com
facebook
mobile: 088 722 2883
email: info@adventure-bg.com

Attached elevation and flying with a hot air balloon over Belogradchik, Multimedia shooting,
Jeep safari, Double riding, Walking tour, Sailing on dragon boats in Rabisha lake...

Dirty Adventure - Belogradchik

АТВ приключение около Белоградчишките скали

https://dirtyadventure.bg

facebook

Туристическа или екстремна разходка с АТВ под наем из Белоградчишките скали.
Ако искаш да прекараш един приятен и релаксиращ ден с АТВ, то туристическата версия е най-добрия избор за теб. Подходяща е за всеки любител на красивата природа, независимо от нивото на подготовка.

Dirty Adventure - Belogradchik

ATV adventure around the Belogradchik Rocks

https://dirtyadventure.bg

facebook

You choose a tourist or an extreme ride with a rental ATV near the Belogradchik Rocks.
If you want to spend a pleasant and relaxing day with an ATV, then the tourist option is your best bet. It is suitable for every nature lover, regardless of their level of preparation.

Места за наемане на велосипеди
Механа „Мадона”, с. Фалковец, GSM:+359 898457198
Къща за гости „Гето”, GSM: +359 888782892 
Хотел „Скалите”, GSM +359 884514154,
Phone: +359 94 691 210/231, 232/
Places to rent bikes:
Tavern “Madonna”, village of Falkovets, GSM:+359 898457198
Guest house “Geto”, GSM: +359 888782892
Hotel “Skalite”, GSM +359 884514154,
Phone: +359 94 691 210/231, 232/
4х4 Сафари и Бинокли за наблюдение под наем, GSM: +359 888713539, +359 896365353, +359 879466143
4х4 Safari and Binoculars for rent, mobile: +359 888713539, +359 896365353, +359 879466143
Конна езда в с. Вещица, GSM: +359 898683294, www.facebook.com
Horse ridding around the village of Veshtitsa, GSM: +359 898683294, www.facebook.com
Рабишкото езеро /около 20 км от Белоградчик/ – идеални условия за сърф, плуване и риболов. Приятно място за почивка на палатка.
Rabisha Lake /about 20 km from Belogradchik/ offers ideal conditions for surfing, swimming and fishing. Very nice place to relax in a tent.
яз. Дъбравка /около 7 км от Белоградчик/ предлага възможности за риболов и пикник сред прохладна горска растителност.
Dam Dabravka /about 7 km from Belogradchik/ offers opportunities for fishing and picnicking in the cool forest.
Пикник на Червената църква – Боровица; каньон Фалковец. Подсигурява се екипировка. GSM: +359 894 774746
Picnic at The Red Church in Borovitsa village; Falkovets Canyon. The equipment is provided, mobile: +359 894 774746
Езеро Рабиша – атракции: разходка с джип около езерото и хълм Магура; стрелба с лък; дегустация на вина от региона на област Видин; наем на въдица; наем на уинд сърф; наем на кайт сърф; наем двуместен туристически каяк.
Тел: +359 878 485 495, e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com
Rabisha lake – activities and attractions: 4×4 tour of the lake and Magura hill; bow shooting; wine tasting of wine from Vidin region; fishing rod rental; windsurf rental; kitesurf rental; 2-seat tourist kayak rental.
Mobile: +359 878 485 495, e-mail: complex_magura@abv.bg, www.complexmagura.com

ВИНЕН ТУРИЗЪМ                          WINE TOURISM

Винарска изба Магура
Wine cellar Magura

Винарска изба Магура

www.magurawinery.bg
www.facebook.com
Винарска изба Боровица
Wine cellar Borovitsa

Винарска изба Боровица

Borovitsa winery
www.facebook.com

ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ     TOURIST ROUTES

Туристически маршрути

Маршрут 1 ”Белоградчишки скали”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;
4. Природо-научен музей;
5. Местност „Субашин чешма”.
Дължина – 4.00 км; Денивелация – 150 метра. Време за посещения и преход – 4 ч. 30 мин.
Специални изисквания – няма. Маршрутът е лек и се преминава по оформени пътеки. Наблюдава се основният масив на Белоградчишките скали.
Route 1 „Belogradchik rocks“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;
4. Museum of natural sciences;
5. Place “Subashin spring”.
Length – 4 km.; Displacement – 150 m. The time for visit and passages is 4h. and 30m.
Special requirements – none. The Road is easy and there are well formed paths. The central massif of the Belogradchik rocks can be seen.
Маршрут 2 ”Планиница”
1. Туристически Информационен Център;
2. Място за почивка;
3. Чешма Хайдушко кладенче;
4. Пикник Планиница;
5. Хижа Планиница;
6. Местност Чуката.
Дължина – 8.00 км; Денивелация – 260 метра Време за преход – 6.00 часа. Специални изисквания – необходим е водач и туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. Наблюдава се източният масив на Белоградчишките скали. От пикник „Планиница” се открива прекрасна панорамна гледка към почти целия скален комплекс. При добро време и повече търпение е възможно да се наблюдават дневни грабливи птици.
Route 2 „Planinitsa“
1. Tourist information centre;
2. Place for rest;
3. Spring “Hajdushko kladenche”;
4. The Picnic of Planinitsa;
5. The tourist base Planinitsa;
6. The Chukata grounds.
Length – 8 km.; Displacement – 260 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. The east part of the Belogradchik rocks can be seen. There is a wonderful view to almost the whole rock complex from the Picnic of Planinitsa. If the weather is good and one has more patience it is possible in day time that birds of pray could be seen.
Маршрут 3 ”Збегове”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;
4. Местност Редута;
5. Местност Разкръсие;
6. Скална група Збегове;
7. Попската къща;
8. Местност Брод;
9. Белоградчишка крепост.
Дължина – 13.00 км; Денивелация – 170 метра Време за посещение и преход – 6.00 часа
Специални изисквания – необходим е водач и туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. Наблюдава се западният масив на Белоградчишките скали. Местността „Збегове” е част от старинен комплекс от охранителни и наблюдателни пунктове, следи от съоръженията на които могат да бъдат открити все още. От наблюдателната кула на Збеговете се открива чудесна панорама към Белоградчишките скали и връх Ведерник.
Route 3 „Zbegove“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;
4. The “Reduta” grounds;
5. “Razkrusie” grounds;
6. The rock group “Zbegove”;
7. Popskata kushta;
8. Brod ground;
9. Belogradchik fortress.
Length – 13 km.; Displacement – 170 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. The west massif of the Belograd- chik rocks can be seen. The Zbegove grounds is part of antique complex of the equipment can be found there. A beautiful view of the Belogradchik rocks and Vedernik peak can be seen from the observation post Zbegove.
Маршрут 4 „Ведерник”
1. Туристически Информационен Център;
2. Исторически музей;
3. Белоградчишка крепост;
4. Местност Редута;
5. Местност Разкръсие;
6. Скална група Збегове;
7. Пикник Дъбрава;
8.Местност Столове;
9. Връх Ведерник;
10. Местност „Зарен” до с. Праужда.
Необходим е организиран транспорт от с. Праужда до гр. Белоградчик Дължина – 12.00 км; Денивелация – 605 метра. Време за посещение и преход – 8.00 часа
Специални изисквания – необходим е водач, туристическа екипировка. Маршрутът е средно тежък. Преминава се по оформени пътеки. След пикник „Иванов камък” в местността „Столове” се намира група вековни дървета – Церове. Изкачването до върха и слизането от него се осъществява по различни пътеки. Наблюдава се западния масив на Белоградчишките скали.
Route 4 „Vedernik peak“
1. Tourist information centre;
2. The Museum of History;
3. Belogradchik Fortress;
4. The “Reduta” grounds;
5. “Razkrusie” grounds;
6. The rock group “Zbegove”;
7. The picnic “Dubravka”;
8. The “Stolove” grounds;
9. Vedernik peak;
10. The Zaren grounds at the village of Prauzhda.
Length – 12 km.; Displacement – 605 m. The time for visit and passages is 8 hours. Special requirements – a guide and tourist equipment. The Road is middle hardship. There are well formed paths. There is a group of some centuries old trees ceris oaks. There are different paths for going up and down the peak. The west part of the Belogradchik rocks can be seen.
Маршрут 5 „Светът на скалите“
1. Панорамна площадка „Мислен камък”;
2. Панорамна площадка „Чачин камък”;
3. Панорамна площадка „Маркашница”;
4. Пещера „Лепеница”;
5. Заслон „Субашин”;
6. Белоградчишка крепост.
Дължина – 9.00 км; Денивелация – 210 метра. Време за посещение и преход- 6.00 часа. Специални изисквания – няма. Маршрутът е лек и се преминава по оформени пътеки. Наблюдава се централния масив на Белоградчишките скали.
Road 5 „World of the rocks“
1. Panorama ground “Mislen kamak”;
2. Panorama ground “Chachin kamak”;
3. Panorama ground “Markashnica”;
4. The Lepenica cave;
6. Place “Subashin spring”;
6. Belogradchik Fortress;
Length – 9 km.; Displacement – 210 m. The time for visit and passages is 6 hours. Special requirements – none. The road is easy and there are well formed paths. The central massif of the Belogradchik rocks can be seen.

ТРАНСПОРТ/РАЗПИСАНИЕ        TRANSPORT/TIMETABLE

Разписание   Timetable

 

https://www.livechatalternative.com/