Как оценявате нивото на административно обслужване в община Белоградчик?

Вие посещавате общинска администрация в качеството си на
За какви услуги най-често посещавате община Белоградчик?
Моля, въведете вида услуга:
Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?
Служителите от Центъра за административно обслужване съдействаха ли Ви при попълване на документите?
Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?
Информацията беше ли достатъчно изчерпателна?
Бяха ли спазени законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас услуга?
ако сте отговорили с "не", моля, посочете закъснението и вида на услугата:
Как оценявате качеството на предоставяне на услугите?
Вашето посещение в Центъра за административно обслужване отне ли Ви повече от 20 минути?
в случай, че сте отговорили с "да", моля, посочете вида на услугата:
Времетраенето на административното обслужване в Центъра за административно обслужване беше ли оптимално за Вас?
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?
моля, посочете:
Какви мнения и препоръки, свързани с административното обслужване, бихте отправили?