Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 03.09.2021

Център за услуги и информация

3900 Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ул. „Княз Борис I“ №6

Намира на партерния етаж в административната сграда на община Белоградчик