Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12196
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HO0

Информация предоставяна повече от три пъти по реда на процедурата за достъп до обществена информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

За периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2021 - 31.12.2021 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ

За периода 01.01.2019 - 31.12.2019 г. няма информация, предоставена повече от три пъти от община Белоградчик, съгласно глава III от ЗДОИ.

https://www.livechatalternative.com/