Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.01.2023

Центърът за административно обслужване при община Белоградчик е административното звено, което отговаря за приемането на заявления за достъп до обществена информация, както и за връчване на информацията, издадена от съответния отдел на община Белоградчик, по конкретно заявление.

„Център за административно обслужване“

3900 Белоградчик, община Белоградчик, област Видин, ул. „Княз Борис I“ №6,

работно време: 08:00-17:00 часа без прекъсване всеки работен ден,

моб. тел.: 0877 875978, e-mail: info@belogradchik.egov.bg

Необходими документи: Заявление – по образец

Срок за предоставяне на информацията: 14 дни

Начини за заявяване за достъп до обществена информация:

  •  Център за услуги и информация в община Белоградчик (писмено и устно) 
  •  Електронна поща: kmet@belogradchik.bg
  •  чрез Платформата за достъп до обществена информация: https://pitay.government.bg/PDoiExt/    
Заявление за достъп до информация
Дата на публикуване: 17.05.2021

https://www.livechatalternative.com/