Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2023

Електронни услуги и информация за гражданите и бизнеса: Моето пространство в www.egov.bg

Единният портал за достъп до електронни административни услуги (eGov.bg) се развива и поддържа от Министерство на електронното управление, съгласно изискванията на Закона за електронно управление. eGov.bg е единна входна точка за достъп по електронен път до услуги, информация и системи, предоставяни от административните органи предоставящи административни услуги,  лицата осъществяващи публични функции и организациите предоставящи обществени услуги.

Като регистриран потребител на електронното управление получавате сигурен и удобен канал за комуникация с административните органи в Република България и бърз, лесен и неограничен достъп до всички електронни услуги, предоставяни от тях.

Регистрираните потребители имат право на безплатен достъп до работна среда „Моето пространство“ в eGov.bg, чрез която получават персонализирано пространство в ресурсите на електронното управление.

За да регистрирате, обновите и деактивирате профил в eGov.bg е необходимо да притежавате средство за идентификация, поддържано от системата за електронна Автентикация, поддържана от Министерство на електронното управление.