Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 05.01.2024

Oбщина Белоградчик

3900 Белоградчик, област Видин

ул. „Княз Борис I“ №6

тел./факс: 0936 53017

email: kmet@belogradchik.egov.bg

Боян Минков – кмет

Сигнали,предложения, жалби, молби и приложенията към тях се подават на имейл: kmet@belogradchik.egov.bg

Технически сътрудник на Кмета

тел./факс: 0936 53017, моб. тел.: 0879 145320, email: kmet@belogradchik.egov.bg

Работно време: 08:00 – 12:00 и 13:00 – 17:00 часа всеки работен ден

Център за административно обслужване

3900 Белоградчик, ул. „Княз Борис I“ №6 (партерен етаж)

моб. тел.: 0877 875978, email: info@belogradchik.egov.bg

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Местни данъци и такси (МДТ)

моб. тел.: 0877 875977, email: mdt@belogradchik.egov.bg

Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО)

моб. тел.: 0877 871645, email: grao@belogradchik.egov.bg

Териториално и селищно устройството (ТСУ)

моб. тел.: 0877 881302, email: tsu@belogradchik.egov.bg

Служба по геодезия, картография  и  кадастър Видин - оправомощени по ЗКИР лица в община Белоградчик

всеки вторник от 9:30 ч. до 12:00 ч. се приемат заявления за услуги за всички населени места с кадастрална карта, които се поддържат от СГКК Видин

Дежурен по община

моб. тел.: 0877 881308

Кметски наместници в населените места на община Белоградчик

Туристически информационен център – Белоградчик

3900 Белоградчик, Белоградчишка крепост

моб. тел.: +359 877 881 283, email: tourism@belogradchik.egov.bg

Работно време: 09:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Общински съвет Белоградчик

моб. тел.: 0877 875959, email: obs@belogradchik.egov.bg

Официална страница на община Белоградчик във Facebook