Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Посещаемост на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 30.03.2022

В Центърa за административно обслужване са обособени три работни места:

  • Деловодство и каса;
  • ГРАО;
  • Каса за заплащане на Местни данъци и такси.
https://www.livechatalternative.com/