Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TD7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT3

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 30.03.2022
  • Центърът за административно обслужване се намира на партерния етаж в административната сграда на Община Белоградчик;
  • Центърът за административно обслужване е лесно достъпен за хора с увреждания и родители с детски колички.

 

https://www.livechatalternative.com/