Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T57
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TL3

Контакти

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 02.12.2021

Център за услуги и информация

3900 Белоградчик, община Белоградчик, област Видин,

ул. „Княз Борис I“ №6 /партерен етаж/

моб. тел.: 0877 875978,

email: info@belogradchik.egov.bg

Работно време: 08:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки работен ден

Не е необходимо предварително записване на час за посещение на центъра.

Центърът за услуги и информация се намира на партерния етаж в сградата на общинска администрация и е лесно достъпен и за хора с увреждания.

https://www.livechatalternative.com/