Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LP7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LL6
Стратегии Програми Планове Отчети

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 25.05.2021

Общинските стратегически документи са:

  • различните видове стратегии;
  • програми, приети от Общински съвет Белоградчик;
  • стратегически планове.

Ще ги откриете в съответната секция в ляво на страницата.

https://www.livechatalternative.com/