Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Приключи предоставянето на „Топъл обяд“ на нуждаещи се лица в община Белоградчик, който бе с продължителност до 30 септември 2022 г.

Дата на публикуване: 18.10.2022
Последна актуализация: 18.10.2022

Европейски съюз

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Община Белоградчик предостави социалната услуга „Топъл обяд“ на нуждаещи се лица в общината до 30 септември 2022 г. в изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане. С подписано допълнително споразумение през м. август към Административен договор BG05FMOP001 – 5.001 -0130 – C07 по проекта, бе увеличен срока на дейностите до края на месец септември 2022 г., с което се увеличи и сумата на допустимите разходи за изпълнение на проекта „Обществена трапезария“, които възлзоха на 103 312,00лв. безвъзмездна финансова помощ, при капацитет на услугата 80 места.
Проект "Обществена трапезария", стартира на 19 януари 2021 г. по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условия на пандемия от COVID-19“, финансиран от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU и в рамките на една година и девет месеца близо чрез топлия обяд бяха подкрепени 103 лица с ниски доходи или без доход, които сами не могат да си осигурят ежедневно топла храна. 
В рамките на 424 работни дни ежедневно 80 лица получаваха Топъл обяд включва – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт на територията на цялата община.


Проектът се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.