Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Назначиха 8 работника по проект „Започвам работа” – Компонент 3 „Заетост”

Дата на публикуване: 07.05.2024
Последна актуализация: 07.05.2024

В Община Белоградчик започват работа 8 лица на длъжност общ работник, назначени по проект „Започвам работа” –  Компонент 3 „Заетост”, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021 - 2027, съфинансиран от ЕС чрез Европейски социален фонд +.

Наетите лица са регистрирани в ДБТ Белоградчик. Приоритетна група са продължително безработни лица, лица над 50 години и лица в неравностойно положение. Те ще работят на 8 часов работен ден. Програмата е съгласно сключен договор с Агенция по заетостта.

https://www.livechatalternative.com/