Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Договори за безвъзмездна финансова помощ - „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, находящи се в гр. Белоградчик"

Дата на публикуване: 31.10.2022
Последна актуализация: 31.10.2022