Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115K6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV1115C4
Правомощия на Кмета Списък на издадените актове Управленска програма Отчети

Кмет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2022

инж. Борис Николов е роден на 12.06.1953 г. Магистър инженер по специалност "Технология и организация на автомобилния транспорт" на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Народен представител в 40-то народно събрание (2005 г. - 2009 г.). Кмет на община Белоградчик през мандати: 1990 г. -1994 г., 2011 г. - 2015 г., 2015 г. - 2019 г., 2019 г. -

Женен с две деца и пет внуци.

email: kmet@belogradchik.egov.bg

Борис Николов - кмет