Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L4
Z7_PPGAHG8009EEC0QJD65B9H34G2

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Дата на публикуване: 08.06.2021
Последна актуализация: 27.06.2023
https://www.livechatalternative.com/