Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IQ3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 30.03.2024

С автомобил е най-удобно да се стигне до Белоградчик. Разстоянието от София е 170 – 220 км. в зависимост от маршрута:

  • София – Петрохан – Белоградчик (170 км., 3 ч.) –  пътя е в добро състояние, но с повече завои, особено на прохода Петрохан;
  • София – Ботевград – Враца – Монтана - Белоградчик (220 км., 3 ч.) – разстоянието е по-голямо, но времето на пътуване се намалява поради по-високия клас пътища;
  • София – Своге – Вършец – Монтана – Белоградчик (180 км., 3.20 ч.) - пътищата са с тесните ленти и завои.

РАЗПИСАНИЕ TIMETABLE

АВТОБУСНО РАЗПИСАНИЕ BUS TIMETABLE

БЕЛОГРАДЧИК – ВИДИН
понеделник – петък
07:30, 09:00, 12:30, 16:30
събота
09:00
BELOGRADCHIK - VIDIN
Monday - Friday
07:30, 09:00, 12:30, 16:30
Saturday
09:00
ВИДИН – БЕЛОГРАДЧИК
понеделник – петък
07:40, 12:00, 13:30, 17:30
събота 
13:30
VIDIN - BELOGRADCHIK
Monday - Friday
07:40, 12:00, 13:30, 17:30
Saturday
13:30
БЕЛОГРАДЧИК - СОФИЯ
понеделник – събота
06:00
неделя
15:00
BELOGRADCHIK - SOFIA
Monday - Saturday
06:00
Sunday
15:00
СОФИЯ - БЕЛОГРАДЧИК
понеделник – неделя
16:30
SOFIA - BELOGRADCHIK
Monday - Sunday
16:30
БЕЛОГРАДЧИК – САЛАШ - БЕЛОГРАДЧИК
понеделник, сряда, петък
06:00, 13:00
BELOGRADCHIK - SALASH - BELOGRADCHIK
06:00, 13:00
БЕЛОГРАДЧИК – РАБИША – РАЯНОВЦИ – ОШАНЕ – ВЕЩИЦА - БЕЛОГРАДЧИК
сряда
08:30, 15:00
BELOGRADCHIK - RABISHA - RAYANOVTSI - OSHANE - VESHTITSA - BELOGRADCHIK
Wednesday
08:30, 15:00
БЕЛОГРАДЧИК – ГОРНИ ЛОМ – ЧУПРЕНЕ – БЕЛОГРАДЧИК
понеделник – петък
06:30
BELOGRADCHIK - GORNI LOM - CHUPRENE - BELOGRADCHIK
Monaday - Friday
06:30
БЕЛОГРАДЧИК – СТАКЕВЦИ - БЕЛОГРАДЧИК
вторник, петък
09:00, 15:00
BELOGRADCHIK - STAKEVTSI - BELOGRADCHIK
Tuesday, Friday
09:00, 15:00
БЕЛОГРАДЧИК – ЧУПРЕНЕ- БЕЛОГРАДЧИК
понеделник – петък
13:00
BELOGRADCHIK - CHUPRENE - BELOGRADCHIK
Monday - Friday
13:00

Автоспирка / Bus stop

Контакти: тел.: +359 94 606190, ЕТ Алексиев-91 ВД

Contacts: phone: +359 94 606190, Alexiev-91 VD

www.aleksiev-91.com

ВЛАК TRAIN

Ползват се влаковете по линията София – Видин до гара Орешец – на около 10 км от Белоградчик. Разписанието на влаковете може да намерите на сайта на „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД: http://bdz.bg/.

Необходима е предварителна резервация/уговорка с таксиметров превозвач!

Railway line Sofia - Vidin to Oreshets railway station - about 10 km away from Belogradchik. You can find the train schedule on the website of BDZ Passenger Services: http://bdz.bg/.

Advance reservation/arrangement with a taxi carrier is required!

 

ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ TAXI

моб. тел.: +359 886834335 – Мирослав Николов

моб. тел.: +359 887457929 – Катка Живкова

mobile: +359 886834335 –  Miroslav Nikolov

mobile: +359 887457929 – Katka Zhivkova

 

ОТЧЕТИ

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2023 Г. - ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2022 Г. - ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2021 Г. - ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2020 Г. - ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ

ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ ЗА 2019 Г. - ЧЛ. 71 ОТ НАРЕДБАТА ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ

 

https://www.livechatalternative.com/