Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 02.04.2024

Туристически информационен център

3900 Белоградчик, Белоградчишка крепост 

тел.: +359 877881283; e-mail: tourism@belogradchik.egov.bg

Работно време: 09:00 – 17:00 часа без прекъсване всеки ден, вкл. събота, неделя и официални празници

Tourist information center

BG-3900 Belogradchik, Belogradchik fortress,

Phone: +359 877881283; e-mail: tourism@belogradchik.egov.bg

Working time: 09:00 – 17:00 every day, incl. weekends and official holidays

facebook: Tourist information center – Belogradchik

 

ВХОДНИ ТАКСИ

Комплексен билет за посещение на „Белоградчишка крепост”, Експозиция „15-19 в.”, „Природа” и отдел „Художествен”, пещера Магурата – 22,00 лв. с ДДС. Комплексният билет важи и се ползва до края на работното време на съответния туристически обект на следващия ден след издаването му.

 БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 4,00 лв. с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 6,00 лв. с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 12,00 лв. с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 3,00 лв. с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 5,00 лв. с ДДС.

Ползване на аудиогид – 6,00 лв. с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 4,80 лв. с ДДС.

Беседа – 10,00 лв. с ДДС.

Условия за посещение на Белоградчишката крепост

ПЕЩЕРА МАГУРАТА с включена беседа:

(в сила от 05.10.2020 г.)

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 10,00 лв. с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 12,00 лв. с ДДС;
 • семеен билет /родители с деца до 18 години/ – 20,00 лв. с ДДС.

За групи от 10 и над 10 лица при представен от ръководителя на групата, на касиера на касата на обекта, официален поименен списък с подпис и печат на институцията:

 • ученици, студенти, пенсионери след доказване със съответен документ – 8,00 лв. с ДДС;
 • граждани /българи и чужденци/ – 10,00 лв. с ДДС.

Ползване на аудиогид – 6,00 лв. с ДДС.

При сключен договор с туроператорски фирми за посещение на групи /над 18 години/ – 10,00 лв. с ДДС.

Часове за влизане в пещера Магурата - на всеки кръгъл час. Първо влизане за деня - 10.00 ч.

Преустановен е достъпът до „Галерията с рисунките“ в пещера Магурата с Принудителна административна мярка, съставена от инспектор в ГД ИОКН на Министерство на културата.

 Условия за посещение на пещера "Магурата"

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, ПРИРОДО-НАУЧЕН МУЗЕЙ И ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ:

 • за лица до 18 год. възраст – 2,00 лв.;
 • за лица над 18 год. възраст – 3,00 лв.
 • За хора с увреждания и деца от ДВДЛРГ, след представяне на необходимите документи от придружителите, входът за всички обекти е безплатен.

(Извадка от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, приета от Общински съвет – Белоградчик)

РАБОТНО ВРЕМЕ

ОБЕКТ / ПЕРИОД 01 ЯНУАРИ – 
31 МАРТ
01 АПРИЛ – 
30 СЕПТЕМВРИ
01 ОКТОМВРИ – 
31 ДЕКЕМВРИ

БЕЛОГРАДЧИШКА КРЕПОСТ

ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ 1 (ЕДИН) ЧАС ПРЕДИ КРАЯ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

тел.: 0936 53022

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:00 – 17:00
ПОНЕДЕЛНИК – НЕДЕЛЯ
без почивен ден
април: 09:00 – 19:00
май, юни, юли, август:
09:00 – 20:00
септември: 09:00 – 19:00
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
     октомври:
09:00 – 18:00
ноември, декември:
09:00 – 17:00

ПЕЩЕРА "МАГУРАТА"
с. Рабиша

тел.: 09329 6677

Часове за влизане в пещера "Магурата" - на всеки кръгъл час - първо влизане 10.00 ч.

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:30 – 18:30
ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ ЗА ДЕНЯ – 16:00

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
април: 09:00 – 18:00
май, юни, юли, август:
09:00 – 19:00 ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ ЗА ДЕНЯ - 18.00
септември: 09:00 – 18:00
ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ ЗА ДЕНЯ – 16:00

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:30 – 18:30
ПОСЛЕДНО ВЛИЗАНЕ ЗА ДЕНЯ – 16:00

 

ОБЕКТ / ПЕРИОД 01 АПРИЛ - 31 ОКТОМВРИ 01 НОЕМВРИ - 31 МАРТ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

тел.: 0936 53469

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
08:30 – 12:00
12:30 – 17:00

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ

тел.: 0936 53042

ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
08:30 – 12:00
12:30 – 17:00
ОТДЕЛ "ПРИРОДА"
/ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ/
моб. тел.: 0879 481957
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
09:00 – 12:00
13:00 – 18:00
ПОНЕДЕЛНИК - НЕДЕЛЯ
без почивен ден
08:30 – 12:00
12:30 – 17:00

ПАРКИНГ

Такса за ползване на място на паркинга пред Белоградчикшка крепост и на паркинга пред пещера „Магурата” – 2,40 лв./час с ДДС, за автобуси – 6,00 лв./час с ДДС.

(Извадка от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Белоградчик, приета от Общински съвет – Белоградчик)

https://www.livechatalternative.com/