Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

План за действие за общинските концесии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 24.06.2021

На територията на община Белоградчик няма общински концесии.