Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Жилищно настаняване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.06.2021

Община Белоградчик не разполага с жилища за настаняване